Навигация

Стратегии, програми

Стратегии, програми

Стратегия за национална сигурност на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

Национална стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ за периода 2011 - 2020 г.

 

Стратегия за превенция на престъпността (2012 - 2020)

 

Интегрирана стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност